วันนี้ เชฟผู้ท้าชิงจะเจอกับ เชฟเอียน กับสถิติ แพ้น้อยมาก วันนี้ผลการแ̷0;


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.