ศึกการแข่งขันรอบนี้ระหว่าง กิ๊บซี่ วนิดา VS อู๊ด อชิตะ และวัตถุดิบในวัน̷0;


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.