ผู้ท้าชิงในวันนี้ เชฟ Luca Mancini เชฟอาหารอิตาลี ตัวจริง จะมาท้าชิง กับเชฟเอ̷0;


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.