ผู้ท้าชิงในวันนี้ เชฟหนุ่ย พงศ์ศธร สูราช ผู้ที่เคยชนะเชฟไก่ มาแล้ว̷0;


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.