ผู้ท้าชิงในวันนี้ได้แก่ เชฟราหุล เชฟอินเดีย ขนาดแท้ สุดยอดเชฟ 1 ใน35 ของ̷0;


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.